Hakkımızda

Hakkımızda

MİATT AŞ. Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini desteklemek amacıyla kurulmuş bir “Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme Şirketi”dir.

Bir Araştırma Üniversitesi olan Marmara Üniversite’nin iştiraki olarak kurulan Marmara TTO , Üniversite ve araştırma kurum-kuruluşları ile üretim sektörü arasında işbirliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi, ürün , süreç ve sistem geliştirmek, üründe ve üretim yöntemlerindeki yeniliklere ürün kalitesini  ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, yoğun teknoloji üretimini ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji transfer faaliyetlerini yürütmek ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak projeler yapmak ana faaliyet konularımızdır.

Marmara TTO - MİATT A.Ş sadece Marmara Üniversitesinde geliştirilen servis ve teknolojilerin yanı sıra diğer  ulusal ve uluslararası inovatif fikirlerin projelendirilmesi, geliştirilmesi, ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi alanında danışmanlık hizmetleri veren yenilikçi ve global bir kuruluştur.

Marmara TTO - MİATT A.Ş Uzman kadrosu, laboratuvar ve prototipleme donanımları, akademik bilgi varlığıyla ülkemizin Bilim ve Teknoloji Sinai politikalarını, AB Yeşil Ekonomik Büyüme  Hedeflerini ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını odağa alarak geliştirdiği hizmet ve kalite anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Misyonumuz

Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki çalışmalarına destek sağlamak.

Girişimciliği teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlıkları, araştırmacılarımıza sunmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.

Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlardan yararlanan Akademisyen ve Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak,

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paydaşlarımız ve üniversitemiz açısından etkin bir şekilde uygulaması sağlamak

Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalar sonrasında çıkan, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek ve teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini sağlamak,

Üniversite – sanayi işbirliği mekanizmalarını kullanarak, sanayi ile birlikte çalışılmasını ve sanayiye uygulanma potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesinde köprü görevi üstlenmek

Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları girişimcilik konusunda desteklemek ve onlara bu konuda gerekli ortamı sağlamak

 

Vizyonumuz

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olma vizyonuna sahip Marmara Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Birimleri  bünyesinde ve harici  kuruluşlarca yürütülen Bilim ve Teknoloji süreçlerinde etkin ve etkili bir şekilde yer alarak  katma değeri yüksek ürünler/servisler/girişimler üretilmesine, yönetilmesine  ve rekabet üstünlüğü sağlayacak global markalar oluşturmaya destek sağlamaktır.


Bu sayfa Marmara İnovasyon Ar-Ge Teknoloji Transfer AŞ. tarafından en son 28.11.2023 10:32:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM