Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki çalışmalarına destek sağlamak.

Girişimciliği teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlıkları, araştırmacılarımıza sunmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.

Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlardan yararlanan Akademisyen ve Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak,

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paydaşlarımız ve üniversitemiz açısından etkin bir şekilde uygulaması sağlamak

Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalar sonrasında çıkan, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek ve teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini sağlamak,

Üniversite – sanayi işbirliği mekanizmalarını kullanarak, sanayi ile birlikte çalışılmasını ve sanayiye uygulanma potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesinde köprü görevi üstlenmek

Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları girişimcilik konusunda desteklemek ve onlara bu konuda gerekli ortamı sağlamak

 

Vizyonumuz

Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olma vizyonuna sahip Marmara Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Birimleri  bünyesinde ve harici  kuruluşlarca yürütülen Bilim ve Teknoloji süreçlerinde etkin ve etkili bir şekilde yer alarak  katma değeri yüksek ürünler/servisler/girişimler üretilmesine, yönetilmesine  ve rekabet üstünlüğü sağlayacak global markalar oluşturmaya destek sağlamaktır.


Bu sayfa Marmara İnovasyon Ar-Ge Teknoloji Transfer AŞ. tarafından en son 28.11.2023 10:34:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM