Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Vakfı tarafından kurulan MİATT, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu çerçevesinde ar-ge faaliyetlerinde bulunmak üzere Marmara Üniversitesi Teknopark firması olarak 2020 yılında faaliyete geçmiştir ve Üçlü Sarmal Model ile kurgulanmıştır. Bu modele göre, bilgiyi üreten ÜNİVERSİTE, bu bilgiye ticari boyut kazandıran FİRMA ve gerekli destekleri sağlayan Kurum veya Kuruluşlar'ın bir araya gelmesi hedeflenmektedir.

MİATT AŞ. Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini desteklemek amacıyla kurulmuş bir “Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme Şirketi” dir.

Üniversite ve araştırma kurum-kuruluşları ile sanayi sektörü arasında işbirliği sağlayarak teknolojik bilgi, ürün, süreç veya yöntem geliştirmeyi, ortaya çıkan teknolojiyi ticarileştirmeyi ve  bu teknolojinin doğrudan kurum veya kişiye ulaşmasını hedefleyen teknoloji transfer faaliyetlerini yürütmek MİATT' ın ana faaliyet konularıdır.

11. Kalkınma Planımızın odak noktasında, yüksek katma değer yaratması beklenen 12 kritik teknoloji alanında teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek ve rekabet gücümüzü artırmak bulunmaktadır. Bu hedeflere yönelik olarak, kamu-üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmek amacıyla MİATT A.Ş. özveriyle çalışmaktadır, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Stratejik Plan

Marmara Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon)


Bu sayfa Marmara İnovasyon Ar-Ge Teknoloji Transfer AŞ. tarafından en son 28.11.2023 11:28:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM